Най-Важните стъпки при избор на имот

1. Локация

Нова, комуникативна и търсена

 • Бързоразвиващ се южен квартал
 • С ниско застрояване и гледки към Витоша
 • Тихо и спокойно място, със зеленина и по-чист въздух
 • На пешеходно разстояние от Южен парк, мол Парадай, метро станция Витоша
2. Реномиран продавач

„Домекс Инвест“ ЕООД е част от „Булкапитал Груп“, с над 12 години опит в сферата на строителството, инвестициите и управлението на жилищни и курортни комплекси.

3. Без посредник

Купувате директно от инвеститора, което Ви осигурява по-изгодни условия и спестявате от посреднически такси.

4. Баланс цена/качество
 • Функционални разпределения с правилни форми
 • Минимален % общи части
 • Качество на използваните материали и съвременни технологии

Избор и депозиране на апартамент

Стандартно нашите клиенти избират и депозират апартамент по време на изложения,
семинари или директни огледи. Срокът на депозита е 14 работни дни. След това избират
план на плащане и подписват договор.

Начини на плащане

Стандартен План
следва етапите на строителство
5%
депозит
30%
при договор
20%
при Акт 14
10%
при поставяне на дограма
30%
при Акт 15
10%
при Акт 16
Оптимален План
-5% отстъпка
Най-предпочитан
5%
депозит
50%
При договор
30%
На Акт 14
10%
На Акт 15
10%
Разрешение за ползване
Инвестиционен План
-7% отстъпка
5%
депозит
100%
При договор
Възможно финансиране с ипотечен кредит
Възможно договаряне на индивидуален план

Договори

Договорите се обвързват със схемата на плащане.

Прехвърляне на собствеността

След акт 15 и след изплащане стойността на апартамента

Допълнителни разходи

При всички сделки за покупко-продажба на недвижими имоти в страната в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността купувачът заплаща Нотариални такси, такса вписване и местeн данък, които са нормативно определени.

 1. Нотариални такси
  За издаване на нотариален акт нотариусът взема такса, чийто минимален размер е определен в т.8 от „ТАРИФАТА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност". Таксата се изчислява на база посочения "материален интерес"(цената на имота) в нотариалния акт. В случай, че посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка, то тогава таксата се изчислява на базата на данъчната оценка. За сделки с недвижими имоти, най-често нотариалната такса попада в следните графи на
  тарифата:
  • при цена на имота от 50 001 до 100 000 лв. нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;
  • при цена на имота от 100 001 до 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

  * Към нотариална такса се прибавя 20% данък добавена стойност (ДДС) Самата подготовка на нотариалния акт също подлежи на отделно таксуване. Тарифите са същите като за издаването на документа.

  Трябва да си предвидите и разходи за заверка на документи и за преписи от документи. Има задължителни придружаващи декларации. Една от тях е Декларацията за гражданство и гражданско състояние (по чл. 25 , ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/). Друга декларация е тази за липса на данъчни и осигурителни задължения (по чл. 264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/). Таксите за заверка на декларациите е съгласно тарифа за нотариалните такси към ЗННД.

 2. Такса вписване
  Такса вписване се събира от Агенцията по вписванията. Нейният размер представлява 0.1% от цената, обявена в Нотариалния акт.

 3. Местен данък
  Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.· За 2018 г. местният данък за придобиване на имоти на територията на гр. София е определен на 2,5%.